Harmonogram i terminy rekrutacji na r.sz. 2017/18

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznym Przedszkolu w Gostycynie na rok szkolny 2017/20181.Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 03 kwietnia 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym– od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 20 kwietnia 2017 r.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 21 kwietnia 2017 r. do dnia 26 kwietnia 2017 r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 27 kwietnia 2017 r.
Przedszkolowo.pl logo