Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2017/18

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w Publicznym Przedszkolu w Gostycynie na rok szkolny 2017/2018


1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przez spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 r.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 26 maja 2017 r.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 02 czerwca 2017 r.

Przedszkolowo.pl logo