KLAUZULA

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Publiczne Przedszkole w Gostycynie dba o przekazane nam dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane oraz dane Waszych dzieci ,przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Gostycyniez siedzibą w Kamienicy 16a
2) inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu w Gostycyniejest Pan Tomasz Jutrowski,z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.rodo@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celurekrutacji oraz dokumentowania przebiegu nauki na podstawie art. 6 ust 1 pkt cogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać podane dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych osobowych, chyba że wystąpią o nie, na mocy obowiązującego prawa podmioty publiczne.
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowymw przypadku dokumentowania przebiegu procesu nauczania lub warunkiem umownym – dobrowolnym w odniesieniu do innych celów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wyżej wskazanych celów.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Przedszkolowo.pl logo