NASZA PLACÓWKA

Publiczne Przedszkole w Gostycynie mieści się w centrum wsi przy rozwidleniu dróg na Sępólno, Bydgoszcz i Tucholę. Od 1995 roku jest jedyną Publiczną Placówką Przedszkolną na terenie gminy. Placówka mieści się w starym pochodzącym z 1880 roku budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła, otoczona drzewami i żywopłotem oddzielającym od ruchliwej ulicy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Gostycynie, a obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Oświatowy.

Obecnie posiadamy 5 sal ( jedna do zajęć logopedycznych i indywidualnych). W ostatnich latach w przedszkolu dokonano wielu modernizacji i remontów mających na celu ulepszanie bazy placówki.

Przedszkole w Gostycynie czynne jest od godz. 7.00 do 16.00.

W trakcie pobytu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków:
• Śniadania o godz. 8.30
• Obiadu o godz. 11.30
• Podwieczorku o godz. 13.45

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2014 r. wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł.
W naszej placówce zatrudnionych jest obecnie dziewięć wykwalifikowanych nauczycielek, posiadających wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu, stale poszukujących nowych metod i form pracy z dziećmi uczestnicząc w kursach i warsztatach, jak również w ramach funkcjonującego w placówce WDN-u.
Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Poza zajęciami organizowanymi w poszczególnych grupach wiekowych dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i rozwijania swoich zainteresowań.
I tak proponujemy: j.angielski i logopedię.

Nasze Przedszkole posiada własną koncepcję pracy :

CELE OGÓLNE:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci..
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
METODY PRACY
• metoda prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
• opowieść ruchowa
• gimnastyka ekspresyjna
• pedagogika zabawy
• gimnastyka mózgu
• Metoda Dobrego Startu
• odimienna metoda nauki czytania
• relaksacja
• bajkoterapia
• zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizować będą w grupach programy ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Mamo tato wolę wodę”, ,,Program Antynikotynowy Czyste Powietrze wokół nas””, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Akademia Aguafresh” oraz programy ekologiczny, regionalny, adaptacyjny, wychowawczy.

FORMY PRACY
• praca indywidualna
• praca w małych zespołach
• praca z całą grupą
• ,, otwarte drzwi”
• zabawy

Wypracowaliśmy jasno określony i znany rodzicom system wychowawczy wywodzący się z orientacji podmiotowej znany dzieciom pod nazwą : „Kodeks Przedszkolaka”.
Na gazetce dla rodziców przypominamy na co dzień o prawach naszych wychowanków.
Nasze przedszkole włączyło się w szeroko propagowane działania na rzecz ochrony środowiska, które coraz częściej staje w obliczu zagrożenia. Wspólnie z władzami gminy, placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym oraz rodzicami naszych przedszkolaków dbamy o edukację ekologiczną zgodnie z obowiązującym sumieniem ekologicznym realizując program ekologiczny. Natomiast realizowany program adaptacyjny „Pierwsze kroki przedszkolaków” pozwala naszym wychowankom dobrze zaaklimatyzować się w przedszkolu. Program wychowawczy naszego przedszkola integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.

Do najważniejszych zrealizowanych osiągnięć przedszkola należą:

1. Współpraca ze środowiskiem:
• Z rodzicami: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty, udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, np. świąteczne spotkania z Rodzicami i Dziadkami, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, imprezy charakterystyczne dla danej pory roku ,udział w spacerach i wycieczkach, festynach rodzinnych, warsztatach dla rodziców i dzieci , przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, kiermasze świąteczne, kiermasze ciast, udział w imprezach i konkursach, prezentacje umiejętności kulinarnych na spotkaniach pod nazwą”Kuchcikowo”, prezentacje zawodów , pasji, zainteresowań rodziców na zajęciach pod nazwą „Zawody naszych rodziców”, włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizacja imprez dochodowych – wieczorek dla rodziców (pozyskiwanie środków pozabudżetowych). Pomoc rodziców w pozyskiwaniu darów ogrodu i sadu, naprawa zabawek.
• Ze środowiskiem lokalnym:
o Biblioteka Publiczna – udział w kiermaszach książek, wizyty w bibliotece
o Klub Seniora „Wrzos” – występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka–spotkania przy ciastkach i kawie (w przedszkolu, w GOK-u),
o Szkoła Podstawowa w Gostycynie – zapraszanie klas I-III do przedszkola na przedstawienia Rodziców wykonaniu dzieci i rodziców naszych przedszkolaków, wspólne zabawy, udział przedszkolaków w przedstawieniach szkolnych, zwiedzanie szkoły przed rozpoczęciem nauki w klasie I, wizyty „Palmy Wielkanocne ” z przedszkola w klasach I-III, zajęcia w astrobazie.
o Gminne instytucje użyteczności publicznej – wycieczki w celu poznawczym, „Chodzenie z kogucikiem i palmami ” (Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedsiębiorstwo „Kamionka”, Gminna Spółdzielnia SCH, Market – firmy Weyna,
o Leśniczówka Leontynowo , obóz strażacki, pensjonat Malmi – wycieczki o charakterze przyrodniczym, organizacja spotkań z Mikołajem, z Zającem, Wigilia dla zwierząt – dokarmianie zwierząt, topienie Marzanny, powitanie wiosny, festyny rodzinne,


2. Promowanie przedszkola na zewnątrz:
• Informacje o działaniach przedszkola w gazetach lokalnych „Tygodnik Tucholski”, „Gazeta Pomorska – wiadomości regionalne”,
• Udział w konkursach organizowanych przez „Tygodnik Tucholski”,
• Organizowanie konferencji metodycznych z udziałem doradcy metodycznego dla nauczycielek przedszkola i oddziałów przedszkolnych powiatu tucholskiego,
• Udział w konkursach organizowanych przez wielorakie instytucje.
• Udział w akcjach ,,Mamo tato wolę wodę”, ,,Program Antynikotynowy Czyste Powietrze wokół nas””, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Akademia Aguafresh”.
3. Organizowanie następujących imprez i uroczystości:
• Rozpoczęcie roku szkolnego,
• Sprzątanie świata,
• „Akcja pomóżmy kasztanowcom”,
• Bal u Pani Jesieni,
• Święto Pluszowego Misia,
• Spotkanie z Mikołajem,
• Wigilia,
• Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Wiosenne spotkanie z zajączkiem,
• Wiosenne przedstawienia,
• Bal ekologiczny,
• Dzień Dziecka,
• Nocka w przedszkolu,
• Pożegnanie pór roku, spotkania z różnymi ludźmi:policjantem,leśniczym,strażakiem, pielęgniarką,
• Wycieczki wg sugestii Rodziców,
• Pikniki rodzinne-festyn z udziałem całych rodzin, konkursy, zabawy,
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
4. Wprowadzenie zajęć dodatkowych:
• J. angielski – dla wszystkich dzieci
• Logopedia – dla dzieci z wadami wymowy

Główny cel, który przyświeca naszej pracy:


Nasze przedszkole jest nowatorskie
i efektywne, aktywne w środowisku,
a przede wszystkim przyjazne dziecku.Przedszkolowo.pl logo