RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA7:00 – 8:00- Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne organizowane
z inicjatywy nauczyciela. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Obserwacje pedagogiczne

8:00 – 8:30- Zestaw ćwiczeń porannych lub zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – porządkowe.

8:30 – 9:00– Śniadanie.

9:00 – 10:00– Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego; zabawy dowolne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,
inne pod kierunkiem nauczyciela.

10:15 – 11:15 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku tematycznym.

11:30 – 12:00 – Obiad.

12:00 – 13:30 – Odpoczynek poobiedni, bajkoterapia, muzykoterapia; ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulacyjna i wyrównawcza / pobyt na powietrzu.

13:30 – 13:45 – Czynności higieniczno – porządkowe.

13:45 – 14:00 – Podwieczorek

14:00 – 16:00 – Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne wg zainteresowań dzieci pod kierunkiem nauczyciela, indywidualna praca z dziećmi, rozmowy indywidualne z rodzicami, prace porządkowo – użyteczne.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Przedszkolowo.pl logo