ZARZĄDZENIE - REKRYTACJA 2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Gostycyn jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r., poz. 59, z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam, dyrektorom szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Gostycyn.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
-Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2018 r. do 30.03.2018r. godz. 15:00.
-Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26.04.2018 r. do 04.05.2018r.godz.15:00.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 09.04.2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym do 08.05.2018 r.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 16.04.2018r. godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym 11.05.2018 r. godz. 15:00.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.04.2018r.do 23.04.2018r. godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym od 11.05.2018r. do 15.05.2018r.godz.15:00.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26.04.2018 r. godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym 17.05.2018 r. godz. 15:00.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2018 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 31 stycznia 2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.04.2018r. do 04.05.2018r.godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym od 25.05.2018r.do 30.05.2018r.godz. 15:00.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 11.05.2018 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym do 01.06.2018 r.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 18.05.2018 r. godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym 04.06.2018 r. godz. 15:00.

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 18.05.2018r.do 23.05.2018r.godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym od 04.06.2018r. do 06.06.2018r.godz.15:00.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25.05.2018 r. godz. 15:00.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym 08.06.2018 r. godz. 15:00.
Przedszkolowo.pl logo